• Image

    KopRade KopDarē

    Biedrībai lai: 1. Palielinātu Jūsu pārdošanas; 2. Samazinātu izdevumus.